Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

Görevde Yükselme Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı İle İlgili Duyuru

 

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 26.10.2009 tarih ve 199906 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan personel için 24 Temmuz 2010 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
             
Görevde yükselme sınavında sorulan sorular ve cevap anahtarı Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr  internet adresinde yayınlanmıştır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar soru ve cevapların yayınlanmasından sonra en geç 8 (sekiz) iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.
 
İtirazların incelemeye alınabilmesi için,  T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (On) TL inceleme ücretinin yatırılması ve itiraz dilekçesine banka dekontu eklenerek Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Sınav sorularına itiraz dilekçeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün  0 312 585 16 35 numarasına faks çekilerek, dilekçelerin aslı 05 Ağustos 2010 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde Mithatpaşa Caddesi No: 3 06434 Sıhhıye, ANKARA adresine gönderilecektir. Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, imza ve açık adresi olmayan, ekinde banka dekontu bulunmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
Sınav soruları ile ilgili itirazlar Görevde Yükselme Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
 
İlgililere duyurulur.
Son Güncellenme Tarihi: 26 Temmuz 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.