TUS KAZANANLARIN ATAMALARI HAKKINDA DUYURU

 

15-16 Eylül 2007 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerini 1127, Bakanlığımız adına fakülteleri kazanan 87 doktor bulunmakta olup müracaatları Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 17/10/2007 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır.Alınan müracaatlar atamaların yapılması için Personel Genel Müdürlüğü’ne 22/10/2007 tarihinde gönderilecek ve mevzuat açısından engeli olmayanların atamaları toplu halde yapılarak 30/11/2007 tarihinde atamanın bir nüshası atamaların yapıldığı ile diğer bir nüshası ise çalışanlar için çalıştığı ilin il sağlık müdürlüğüne çalışmayanların ki ise ikametgahlarının bulunduğu il sağlık müdürlüğüne APS ile gönderilecektir.