Ebe Kadrosunda Olup Hemşirelik Yetkisiyle Görevine Devam Edecekler Hakkında

Açıklama Metni

 

02.05.2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesi ile 6283 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddesindeki “ Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihinde üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.” hükmü kapsamındaki müracaatları değerlendirmek üzere oluşturulan Komisyon, illerden intikal eden müracaatlarla ilgili değerlendirmelerini tamamlanmıştır.
1.               Bakanlığımız kadrolarında çalışan ebelerden usulüne uygun olarak müracaat edip durumu Kanunda belirtilen şartlara uyanların Sicil Karnesi ve ÇKYS deki kayıtlarına HEMŞİRELİK YETKİSİYLE ÇALIŞIR  ibaresi eklenecek, ayrıca Yetki Belgesi verilmeyecektir. İlgililer Bakanlığımız http://personel.saglik.gov.tr/ internet sayfasındaki Personel Bilgi Sisteminde (PBS) bilgilerini görebilecektir.
2.               Bakanlığımız dışındaki Başka Kurum ve Kuruluşlarda   çalışan ebelerden usulüne uygun olarak müracaat edip durumu Kanunda belirtilen şartlara uyanların, HEMŞİRELİK YETKİSİYLE ÇALIŞIR belgesi Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak ilgililere ulaştırılacaktır.
3.               Bu durumdaki personelin, Kanunda açıkça belirtildiği üzere hemşirelik yetkisi ile görevine devam etme hakkı bulunmakta olup, bu kapsamda unvanın hemşire olarak değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Hemşire ve Ebelerin Görev ve Yetkileri, Bakanlığımız yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 132 ve 133 ncü maddelerinde belirtilmiştir.
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.