Duyurular

2011 Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına Başvuran Personelin Hizmet Puanlarının Yeniden Hesaplanması Hakkında

 

2011 Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuran ve başvuru evrakları 30.12.2010 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaşan personelin 01.01.2011 tarihine kadar olan hizmet puanları yeniden hesaplanmış ve personel bilgi sisteminde (PBS) ilan edilmiştir.
 
Hesaplanan hizmet puanlarına 12.01.2011 tarihinden itibaren 14.01.2011 saat 17:00’a kadarPersonel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden hizmet puanı itirazı alınacaktır.
 
Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden doldurulan itiraz formları itiraz sahibi tarafından imzalanıp ilgili Kurum Amirine onaylatıldıktan sonra itiraz edilen hizmetlerini gösterir belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen faks numaralarına en geç 14.01.2011 tarihi saat 18:00’a kadar fakslanacaktır.
 
26.01.2011 tarihindeki yerleştirme işlemi, itirazların değerlendirilmesinden sonra 01.01.2011 tarihine göre yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
 
 
 
FAKS NUMARALARI:
 
DOKTORLAR: 0 312 585 18 46
 
DOKTOR HARİCİ PERSONEL: 0 312 585 16 30
Son Güncellenme Tarihi: 12 Ocak 2011

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.