Duyurular

2009/8 KPSS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KPSS 2009/8 YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU
Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS 2009/8 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde www.osym.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Tercihine yerleşen adayların göreve başlama işlemleri 2010 yılı Ocak ayı içerisindeyapılacak olup detaylı duyuru daha sonra http://personel.saglik.gov.trinternet adresinde yayımlanacaktır.
Tercihine yerleşen adayların daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla;
a) 10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5917 sayılı Kanun’un 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi hükümlerini,
b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerini,
c) KPSS 2009/8 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda belirtilen şartları, göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
31.12.2009
(a) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”(5917 Sayılı Kanun’un 47/5-a madde hükmü)
(b) “Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkra hükmü)Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Birimi
Tel: 0 312 585 17 80 – 585 17 81 – 585 17 82
Son Güncellenme Tarihi: 21 Ocak 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.